august, 2019

Filter
1aug - 15Celý deň29. pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej
3augCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3aug - 4Celý deňHlavná púť na hore Zvir - Litmanová
3augCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
3aug - 4Celý deňDiecézna púť k úcte Panny Márie Snežnej - Úhorná
3augCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
4augCelý deň27. púť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
9aug - 15Celý deňPúť pod Znievom 2019 - Kláštor pod Znievom
10aug - 16Celý deňIV. PEŠIA PÚŤ z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva na Spiši
10aug - 11Celý deň7.ročník púte k sv. Filoméne - Spišské Podhradie
11aug - 18Celý deňPúť ku cti Nanebovzatej Panny Márie - Oščadnica
12aug - 27Celý deňPešia púť do Čenstochovej z Trnavy
13augCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
14aug - 18Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
15aug - 18Celý deňBobrovská púť Nanebovzatia Panny Márie - Bobrov
15aug - 18Celý deňPúť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii
17aug - 18Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
17aug - 18Celý deňPúť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - Svätý Jur
17aug - 18Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
17aug - 18Celý deňPúť k Panne Márii Nanebovzatej - Domaniža
18augCelý deňPúť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie - Slovenský Grob
18augCelý deňObnovenie tradičnej Zámskej púte na zámok po 20 rokoch - Zámok Hlohovec
18augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
21aug - 24Celý deň1. československé putovanie - Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Skalka pri Trenčíne
24aug - 26Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
24augCelý deňDeň sv. Huberta – Rajecká Lesná – Frivald
24augCelý deňPúť k relikviám bl. Dominika Trčku
24augCelý deňPúť na Trojmedzí
25augCelý deňPúť nádeje - Obišovce
25augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28augCelý deňMalá púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
30augCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
31augCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

DUBNICA NAD VÁHOM

Patrocínium: sv. Jakub Starší
Hlavná púť: Sviatok Narodenia Panny Márie (8. september)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Dubnica nad Váhom, Námestie sv. Jakuba 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042/4441560
webová stránka: www.saldub.sk
e-mail: faradubnica@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Na mieste dnešného kostola stál až do polovice 18. storočia starší kostol, ktorý je prvýkrát spomínaný v listine ostrihomskej kapituly z roku 1276. Od roku 1742 sa zvesť o zázračnej dubnickej soche Panny Márie veľmi šírila a počet pútnikov sa natoľko zvyšoval, že kapacita starého kostola už nestačila. Na základe týchto skutočností sa panovník Jozef Ilešházi a dubnický farár Daniel Kolačáni rozhodli postaviť nový, väčší, súčasný Kostol sv. Jakuba. Nový chrám postavili za dva roky (1754-1756) a hoci dvakrát vyhorel (1814 a 1882), milostivá socha Panny Márie zostala vždy neporušená. Mariánska úcta v tomto chráme sa stala takou silnou, že po roku 1906 dostala Dubnica v Rakúsko-Uhorsku názov Mariatölgyes – Máriina Dubnica. V rámci Svätého roku milosrdenstva (2015/2016) mal Kostol sv. Jakuba výsadu patriť medzi šesť chrámov Žilinskej diecézy, ktoré mali „Bránu milosrdenstva“.
Dominantou dubnického kostola je hlavný oltár s mohutnou baldachýnovou architektúrou, ktorá nesie veľkú kráľovskú korunu sv. Štefana. Pod ňou na najčestnejšom mieste víta pútnikov a dáva im pocítiť dotyk Božej lásky milostivá socha Dubnickej Panny Márie s nápisom „Patrónka Slovenska, oroduj za nás“. Socha patróna kostola, umiestnená nad bohostánkom, vyobrazuje sv. Jakuba Staršieho ako odhodlaného apoštola pripraveného na misijnú cestu. Vitrážové okná v presbytériu sú dielom Vincenta Hložníka. V lodi chrámu sú dva bočné oltáre zasvätené sv. Jánovi Krstiteľovi a sv. Antonovi Paduánskemu.

Milostivá socha Panny Márie
Súsošie Dubnickej Madony s Dieťaťom robí výnimočným gesto Božieho Syna, ktorý pravou rukou nežne hladí tvár svojej Matky.
Socha Madony bola zhotovená pravdepodobne medzi rokom 1644, kedy Juraj Ilešházi prestúpil na katolícku vieru a rokom 1661, v ktorom arcibiskup Juraj Lippay vysvätil hradnú kaplnku. Pôvodne bola umiestnená v kaplnke Trenčianskeho hradu, neskôr v kaplnke dubnického kaštieľa a nakoniec bola darovaná farskému kostolu. Keď jedného dňa, v roku 1742, manželka grófa Ilešháziho uvidela v kostole starú a poškodenú sochu Panny Márie, chcela ju z chrámu odstrániť a namiesto nej spraviť inú. Následne sa grófke Panna Mária tri noci vo videní zjavovala, po čom nemohla zaspať. Grófka pochopila, že Panna Mária si praje, aby táto socha zostala v kostole. Obliekla ju do „prevzácnych šiat“ a dala jej berlu a korunu. Od tej doby rastie úcta k Dubnickej Panne Márii i milosti, ktoré rozdáva pútnikom.
Od roku 1747 do roku 1779 je vo farskej kronike  zaznamenaných viac ako 250 zázračných uzdravení a mimoriadnych udalostí. Ako prvý zázrak sa spomína, že mladík Ján Šefranovič vložil do pravej ruky milostivej sochy Panny Márie bielu ľaliu, ktorá mala len puky. Hoci ľalia nemala tri dni žiadnu vlahu, nielenže nezvädla, ale naopak, puky na nej rozkvitli. Výrečnými svedkami niektorých ďalších zázrakov sú dary zo zlata a striebra, ktoré boli uložené priamo na oltári v pyramídových skrinkách, barly zavesené na stene v presbytériu, či ďakovné tabuľky v lurdskej jaskynke pri kostole.

Púte k Dubnickej Panne Márii
Púte boli vždy spojené s obetou. Kedysi sa chodilo peši, nezriedka naboso, často o hlade. Ľudia sa mohli občerstviť vodou z prameňov pri ceste. Prespávalo sa po stodolách na slame.
Od roku 1742 prichádzali do Dubnice k milostivej soche Panny Márie nábožní ľudia z blízkeho i ďalekého okolia spoza hraníc. Keď sa tu udiali prvé zázračné uzdravenia, správy o nich sa rýchlo rozšírili a počet pútnikov každoročne vzrastal. História pútí bola však viackrát prerušená: za vlády Jozefa II., kedy bolo zakázané v sprievodoch navštevovať pútnické miesta (1784-1790), v období svetových vojen a počas komunistického režimu (1950-1989). Prvá púť po totalite, na ktorú prišlo vyše 7000 veriacich, sa konala 8. septembra 1990 a odvtedy sa na sviatok Narodenia Panny Márie koná každý rok. Okrem toho sú veriaci pozvaní na Fatimské soboty v prvú sobotu v mesiaci.

Hlavné púte, na ktoré prišlo dve až tri tisíc pútnikov, bývali na tieto sviatky:

  • Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
  • Slávnosť Najsvätejšej Trojice
  • Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla
  • Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
  • Sviatok Narodenia Panny Márie
  • Sviatok Povýšenia svätého Kríža

Text: Mgr. František Mikuláš 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry