január, 2021

Filter

Žiadne púte

LEDNICKÉ ROVNE

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Lednické Rovne, Schreiberova 373, 020 61 Lednické Rovne
Telefón: 042/4693590
webová stránka: www.lednickerovne.fara.sk
e-mail: lednickerovnefarnost@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka sv. Joachima a Anny – rodičov Panny Márie
Podľa slov starých Rovňancov, ktorí si z pokolenia na pokolenie predávajú legendu o vzniku kaplnky, má kaplnka pre zviditeľnenie sa obce veľký význam.
Kedysi, gróf Prílezský so svojou manželkou a nevidomou dcérkou, vracajúc sa z Lednického hradu , pristavili sa pri prameni vyvierajúcom zo skaly. Ovlažili sa a pani omyla dieťaťu i tvár. Zrazu dievča vykríklo : „ Ja vidím !“ Vďační rodičia za uzdravenie svojej dcéry dali v roku 1718 na tomto mieste postaviť kaplnku a keďže sa to stalo v deň sviatku Svätej Anny, kaplnka bola zasvätená Svätej Anne. Veľa rokov k nej putovali pútnici z blízkeho a aj z ďalekého okolia, pevne dúfajúc , že i im v ich trápeniach a chorobách pomôže tento čistý prameň. Aj napriek snahám opraviť chátrajúce múry, zmenila sa v ruinu, bolo to v roku 1750. Po nástupe vlády Jozefa Matyášovského – pána lednického panstva, bola kaplnka úplne zbúraná a miesto nej položili základy novej kaplnky – moderného barokového kostolíka. Ešte dnes môžeme vidieť nad vstupným portálom hladkú barokovú fasádu , ktorú zdobí pamätná tabuľa s erbom pána Jozefa Matyášovského s rokom 1751, kedy kaplnku začali stavať. Avšak krátko po zahájení stavby Jozef Matyášovský zomrel a veriacim sa z verejných zbierok podarilo dokončiť stavbu. Na zariadenie však peňazí nebolo. Obnovili sa púte veriacich a ľudí zo širokého okolia. Keďže nemala správcu a z roka na rok bolo treba viacej opráv, začala chátrať. Objavením sa donátora Jána Goberta Aspremonta, ktorý bol ochotný financovať opravu najviac poškodenej strechy, neskôr veže a fasády.

Lurdská jaskynka
Zostávajúce práce zostali znovu na veriacich. Skromným zariadením vybavili interier, ktorý bol neskôr doplnení darmi. V roku 1816 daroval kaplnke gróf Aspremont kovový luster. Stupeň k oltáru venovala v roku 1822 Mária Vagyon Marczibányi z Púchova. Po dokončení obnovy kaplnky vznikli opäť púte a trvajú viac ako 200 rokov. Pomerne nákladnú stavebnú úpravu si vyžiadal jej stav v roku 1958. Bola znovu zastrešená veža, opravená silne poškodená omietka a fasády. Oprava pokračovala reštaurátorskými prácami a výmaľbou, ktorú realizoval akademický maliar R.O. Dollinger. Svoje dielo zakončil v začiatku 19. storočia obrazom Svätej Anny a Joachima, rodičov panny Márie v strede nad oltárom.Tento obraz bol aj s inými obrazmi odcudzený v roku 19??.

Lurdská jaskynka
V priebehu roku 1946 po zasadnutí autonómnej rímsko-katolíckej cirkevnej obce dňa 18. júla 1945 sa vybudovala  zásluhou miestneho kňaza vdp. Alojza Beňuša lurdská jaskyňa pri kaplnke sv. Anny. Zatiaľ nemáme zistené, kedy bola presne dokončená a posvätená.
Text poskytol farský úrad. Viac info na www.fara.sk/lednickerovne

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry