august, 2019

Filter
1aug - 15Celý deň29. pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej
3augCelý deňFatimská sobota – Rajecká Lesná – Frivald
3augCelý deňFatimská sobota - Staré Hory, Bazilika Navštívenia Panny Márie
3augCelý deňFatimská sobota – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
3aug - 4Celý deňHlavná púť na hore Zvir - Litmanová
3augCelý deňPRAVIDELNÁ MESAČNÁ PEŠIA PÚŤ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN - MARIANKA
3aug - 4Celý deňDiecézna púť k úcte Panny Márie Snežnej - Úhorná
3augCelý deňFatimská sobota - Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
4augCelý deň27. púť rómov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
9aug - 15Celý deňPúť pod Znievom 2019 - Kláštor pod Znievom
10aug - 16Celý deňIV. PEŠIA PÚŤ z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva na Spiši
10aug - 11Celý deň7.ročník púte k sv. Filoméne - Spišské Podhradie
11aug - 18Celý deňPúť ku cti Nanebovzatej Panny Márie - Oščadnica
12aug - 27Celý deňPešia púť do Čenstochovej z Trnavy
13augCelý deňFatimská slávnosť - Višňové
14aug - 18Celý deňPúťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - Trstín - Hájiček
15aug - 18Celý deňBobrovská púť Nanebovzatia Panny Márie - Bobrov
15aug - 18Celý deňPúť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii
17aug - 18Celý deňPúť k Nanebovzatej Panne Márii - Červený Kameň
17aug - 18Celý deňPúť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie - Svätý Jur
17aug - 18Celý deňArchieparchiálna odpustová slávnosť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
17aug - 18Celý deňPúť k Panne Márii Nanebovzatej - Domaniža
18augCelý deňPúť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie - Slovenský Grob
18augCelý deňObnovenie tradičnej Zámskej púte na zámok po 20 rokoch - Zámok Hlohovec
18augCelý deňPúť mužov - Gaboltov, Farský kostol sv. Vojtecha - mariánska diecézna svätyňa
21aug - 24Celý deň1. československé putovanie - Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Skalka pri Trenčíne
24aug - 26Celý deňPúť na sviatok Panny Márie Kráľovnej – Nová Ves nad Žitavou, pútnický areál Studnička
24augCelý deňDeň sv. Huberta – Rajecká Lesná – Frivald
24augCelý deňPúť k relikviám bl. Dominika Trčku
24augCelý deňPúť na Trojmedzí
25augCelý deňPúť nádeje - Obišovce
25augCelý deňPúť rodín – Pozba – Studnička, farnosť Beša
28augCelý deňMalá púť – Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
30augCelý deňPútnická sv. omša k bl. Zdenke Schelingovej - Trnava, Kaplnka Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža
30aug - 1sepCelý deňAngelus Púť hľadajúcich 2019 - Badín
31augCelý deňPútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej - Podunajské Biskupice

RAJECKÉ TEPLICE

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Rajecké Teplice, 013 13 Rajecké Teplice
Telefón: 041 / 549 35 04
webová stránka: www.rajecketeplice.fara.sk
e-mail:
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Sv. Gianna B. Mollová je patrónkou domova pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý prevádzkuje organizácia Áno pre život od roku 1998.
Kto je vlastne sv. Gianna? A ako to celé začalo?
Rok 2000:
O živote, vtedy, blahoslavenej Gianny sa v organizácii Áno pre život prvýkrát dozvedeli od švajčiarskych priateľov, pána Piusa Stossela a Mikuláša Havrillu. Jej životný príbeh  je jednoduchý a zároveň uchvacujúci. Gianna sa narodila 4. októbra 1922 v Messere v Taliansku. Bola to žena, ktorá prežívala celkom normálny, neasketický život v povolaní, v manželstve i v rodine. Vedela sa radovať zo života, na ktorý hľadela pod zorným uhlom večnosti a vo vzťahu k Bohu. Bola to žena našich čias. Moderná, vzdelaná, pekná, ambiciózna; lekárka, športovkyňa, matka a manželka. Stredobodom jej života bola láska k Bohu, k rodine a k blížnym. Jej príbeh členov organizácie veľmi zaujal:
„Zachráňte dieťa!“ – toto boli jej rozhodné slová. Slová matky troch detí, pred pôrodom štvrtého, keď sa dozvedela, že kvôli komplikáciám prežije buď ona alebo jej dieťa. Gianna sa bez váhania rozhodla obetovať svoj život za život jej ešte nenarodeného dieťatka. I z tohto dôvodu sa stala patrónkou domova, v ktorom bolo doteraz zachránených už 44 počatých detí.
Rok 2004, 16. máj:
Tento deň sa hlboko a navždy zapíše do histórie neziskovej organizácie Áno pre život. V tento deň Svätý Otec Ján Pavol II. vo Vatikáne vyhlásil patrónku nášho domova Giannu Beretta Mollovú za svätú! Tejto významnej udalosti sa  sa zúčastnili aj členovia Áno pre život – zamestnanci, spolupracovníci, rodinní príslušníci, naši dobrodinci a ctitelia Gianny. Bolo ich 45 pútnikov z celého Slovenska. Jej svätorečenie je v dejinách katolíckej Cirkvi mimoriadny jav. Gianna podala dôkaz kresťanskej lásky v čase, keď bola vydatá a keď bola matkou. Na tejto udalosti sa zúčastnil i jej manžel Pietro (v tom čase 92 – ročný) a dcéra Gianna Emanuela, pre ktorú obetovala svoj život.
Rok 2005, 3. apríl:
Slávnostný deň otvorenia a posvätenia kaplnky svätej Gianny v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Pri tejto príležitosti organizácii Áno pre život napísala list jej dcéra Gianna Emanuela, pre ktorú sa rozhodla jej svätá matka obetovať vlastný život: „Ďakujem Vám zo srdca, tiež aj v mene môjho otca Pietra, mojich súrodencov Pierluigiho a Laury s ich rodinami, mojej tety sestry Virginie a strýka kňaza Jozefa – maminých súrodencov, pre poctu danú mojej najdrahšej a svätej matke dedikujúc jej kaplnku na Slovensku. Som dojatá, je to pocta, ktorá nás veľmi teší.  … Najdrahšia Mama, vďaka za dobro, ktoré rozsievaš do sŕdc toľkých ľudí. Oroduj a bdej vždy nad nami. Pomôž všetkým tým, ktorí prídu do tejto kaplnky poprosiť Ťa o konkrétne milosti – manželky, matky, lekári, rodiny a všetci, ktorí sa na teba obrátia a dôverujú Ti, pre problémy, ťažkosti, rozhodnutia a túžby. Rozmnož vo všetkých, ktorí trpia, Tvoju silu ducha, nádej, dôveru v Božiu Prozreteľnosť, odvahu a Tvoju radosť žiť. Zostaň vždy blízko nás a oroduj za nás!
Tvoja Gianna Emanuela.
Rok 2006:
Od tohto roku sa začali konať púte k sv. Gianne v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Púte sa konajú pri príležitosti ukončenia jej pozemského života. Tým dňom bol 28. apríl 1962.
Rok 2011, 29. a 30. apríl:
V tomto roku po prvý krát na Slovensko zavítala jej dcéra  – Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.
Svätý Otec Ján Pavol II. nám naozaj dal v Gianne veľký dar. V čase, keď mnohé rodiny trápia rozvody, násilie, nenávisť, nevera; v čase, v ktorom sa odmieta život; v čase, v ktorom sa nenarodený život zabíja, nám v Gianne dáva pomocnicu a ochrankyňu. V deň jej svätorečenia Ján Pavol II. povedal: „Nech naša epocha na základe príkladu Gianny B. Mollovej znova objaví čistú, nepoškvrnenú a plodnú krásu manželskej lásky, ktorá odpovedá na volanie Boha.“
Text poskytla organizácia Áno pre život.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry