Velehrad nachádzajúci sa neďaleko Uherského Hradiště, je najznámejšie pútnické miesto na Morave a jedno z najvýznamnejší pútnických miest v Českej republike. Jeho korene siahajú do doby príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu a podľa ľudovej tradície je stotožňovaný s hlavným strediskom Veľkej Moravy – Veligradem. Najstarší doklad pre názov Velehrad sa nachádza v listine olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. V obci sa nachádza najstaršie cisterciánske opátstvo na Morave, ktoré patrí od roku 1890 jezuitom. Velehradský kláštor je vôbec prvý cisterciánsky kláštor založený na Morave. Jeho súčasťou je i Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda, vyznamenaná Zlatou ružou, ktorá je najvýznamnejšou bazilikou v Českej republike. Samotný kláštor s bazilikou založili v prvej polovici 13. storočia, konkrétne v roku 1205, moravský markgróf Vladislav Jindřich a olomoucký biskup Robert. V roku 1228 bol chrám vysvätený za účasti českého kráľa Přemysla Otakara I.
V 15. storočí, v období tridsaťročnej vojny, bol kláštor v roku 1421 vypálený moravskými husitskými vojskami a neskôr ho plienili v roku 1623 sedmohradské vojská a v roku 1626 povstalci z Valašska. Kláštor teda viac ako 150 rokov chátral. Kostol bol obnovený koncom 16. storočia a kláštorne budovy sa svojej obnovy v barokovom slohu dočkali až v 17. storočí. V roku 1681 kláštor celý vyhorel a preto sa na prelome 17. a 18. storočia uskutočnila celková baroková prestavba kláštorných budov i kostola, ku ktorému bolo pristavené i dvojvežové západné priečelie a chrám tak získal súčasnú podobu. Prestavba kostola bola ukončená jeho druhým posvätením v roku 1735. V roku 1784 cisár Jozef II. zrušil Velehradský kláštor a kláštorný kostol sa stal farským kostolom. V roku 1881 boli velehradskému chrámu venované ostatky sv. Cyrila. Kláštor sa svojej obnovy dočkal opäť až po príchode jezuitov do Velehradu v roku 1890. Jezuiti v objekte kláštora v roku 1916 zriadili rádové gymnázium a na objekte kláštora vykonali v rokoch 1935 – 1939 rozsiahle opravy. 7. februára 1928 udelil pápež Pius XI. Kostolu Nanebovzatia Panny Márie titul Bazilika minor. Ten istý pápež, Pius XI., pripojil v roku 1932 k bazilike ďalších spolupatrónov, sv. Cyrila a Metoda. Počas II. svetovej vojny bolo v roku 1942 jezuitské gymnázium zrušené nacistami a areál kláštora využívala Hitlerjugend. Po vojne bolo gymnázium ešte obnovené v roku 1945, no komunistický režim jeho činnosť v roku 1950 ukončil a jezuiti boli násilím odvlečení do trestaneckých táborov. V dobe komunizmu časti priestoru kláštora slúžili ako Ústav sociálnej starostlivosti. V roku 1985, kedy sa pápež rozhodol udeliť velehradskej bazilike Zlatú ružu, sa pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda, napriek vtedajším obštrukciám zo strany štátnej moci, zišlo na Národnej púti veľké množstvo ľudí. Po páde komunistického režimu sa od roku 1990 opäť vrátili na Velehrad jezuiti, ktorí baziliku i kláštor obnovili a v roku 2004 opäť zriadili gymnázium, ktoré nesie meno po arcibiskupovi Stojanovi. V roku 1990 navštívil Velehrad vtedajší pápež sv. Ján Pavol II. svätú omšu slávil pred bazilikou 22. apríla 1990. Na pamiatku jeho návštevy je pred bazilikou umiestený veľký kríž. V roku 2008 bola bazilika s priľahlými budovami a areálom vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti pôsobia na Velehrade tri katolícke rády (rehole), okrem už spomenutých jezuitov tu pôsobí Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda a slovenská provincia Kongreácie sestier Božského Vykupiteľa. Každoročne sa tu 5. júla – pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, koná Národná púť na Velehrad.

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry