Juhofrancúzske mesto Lurdy (Lourdes) patrí medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanského sveta, ktorého dejiny sa začali 11. februára 1858. Vtedy sa chudobnému 14-ročnému dievčaťu Bernadete Soubirousovej, ktorá zbierala drevo v lese spoločne so svojou sestrou Toinettou a priateľkou Jeannou Abadiovou, zjavila Panna Mária v Massabiellskej jaskyni nad riekou Gave. Mária bola odetá v bielom, v rukách držala ruženec. Neskôr sa Bernadete zjavila ešte sedemnásť krát. Až pri šestnástom zjavení, ktoré bolo 25. marca 1858, sa jej dievčina odvážila spýtať, kto je. Panna Mária jej odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ 
Panna Mária žiadala od dievčaťa a jeho prostredníctvom od ostatných ľudí modlitbu, najmä modlitbu ruženca, a pokánie. Okrem toho žiadala, aby sa na mieste zjavení postavila svätyňa a aby sa tam konali púte. Pri jednom zjavení (25. februára) „Pani“ kázala Bernadete, aby sa napila a aby sa umyla vo vode z prameňa v jaskyni. Dovtedy tam nijaký prameň nebol. Bernadeta hrabala rukami v zemi na označenom mieste. Naozaj sa objavila voda, výdatný prameň, ktorý v súčasnosti dáva denne 122 000 litrov vody. Posledné zjavenie bolo v noci 16. júla 1858. Dlhšie trvalo, kým sa potvrdila a preskúmala pravosť týchto zjavení. Po tri a pol ročnom starostlivom skúmaní tarbeský biskup Laurence vyhlásil 21. januára 1862, že „zjavenia majú všetky známky pravosti a veriaci sú oprávnení pokladať ich za pravé“. Tým dostali cirkevné schválenie aj púte a pobožnosti, ktoré sa konali na tomto mieste. Podľa Bernadetiných údajov sochár J. Fabisch zhotovil sochu Panny Márie, ktorú v roku 1864 umiestnili do Jaskyne zjavení.
Štyri roky pred prvým zjavením Panny Márie v Lurdoch, pápež Pius IX. na žiadosť biskupov a cirkevných snemov z celého sveta, vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to naozaj tak je .
V čase od druhej svetovej vojny navštevuje Lurdy ročne asi tri milióny pútnikov, medzi nimi desaťtisíce chorých. Väčšinou sú to nevyliečiteľne chorí, ktorí prichádzajú na toto milostivé miesto prosiť o uzdravenie alebo aspoň o silu na nesenie ťažkého kríža.
Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdách konajú denne dve procesie s Najsvätejšou Sviatosťou a so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie púte patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu slávi od roku 1923. Spomienka na Pannu Máriu Lurdskú pripadá v liturgickom kalendári na 11. februára ako spomienka na výročie prvého zjavenia sa v Lurdách.
Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry