Svätá zem je jeden z expresívnych názvov Izraela ako krajiny, do ktorej vstúpili Židia po štyridsaťročnom putovaní púšťou. Oblasť má veľký náboženský význam pre tri svetové monoteistické náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo a islam), pretože v tejto oblasti sa stali udalosti posvätné pre všetky tieto náboženstvá. V židovskej tradícii hrá veľkú úlohu aj ďalší názov – zasľúbená zem. Tá bola podľa biblickej tradície darovaná Bohom potomkom starozákonného patriarchu Abraháma. Izraelský ľud doviedol do zasľúbenej zeme Jozue, nástupca Mojžiša. Vstup do zasľúbenej zeme nastal prekročením rieky Jordán. Výmer svätej zeme je podľa (Joz 1,4): Od pustiny Libanonu k veľkej rieke Eufratu, celá zem Heitov k veľkému moru k západu slnka.
Izrael je štát na Blízkom východe v oblasti juhozápadnej Ázie, ležiaci pri východnom pobreží Stredozemného mora. Na severe susedí s Libanonom, na severovýchode so Sýriou, na východe s Jordánskom a na juhozápade s Egyptom. K Izraelu prilieha aj Západný breh Jordánu (Judea a Samária) a Pásmo Gazy, t. j. územie čiastočne spravované Palestínskou autonómiou – tieto oblasti sú Izraelom okupované od Šesťdňovej vojny v roku 1967. Izrael je jediným štátom Židov na svete. Židia tu tvoria 76% z celkového počtu izraelského obyvateľstva. Je však domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, Drúzov, Samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. Vo svojej novodobej histórii bol Izrael rozdelený na dva štáty – židovský a arabský, medzi ktorými už niekoľko rokov pretrvávajú vojnové konflikty. Z kresťanského pohľadu sú Palestína a Jeruzalem svätými miestami už od počiatkov zrodu Cirkvi. Jeruzalem je dodnes hlavným mestom pre pútnikov z celého sveta, ktorí prichádzajú, aby sa dotkli zeme, po ktorej chodil Ježiš Kristus. Z historického hľadiska bol Jeruzalem hlavným mestom Dávida a Šalamúna, centrom jednej gréckej kolónie, hlavným mestom nezávislého židovského štátu, metropolou rímskej kolónie i byzantským strediskom kresťanstva. Jeruzalem leží na strategickej križovatke Euroázie a Afriky v Judských horách na okraji Judskej púšte. Patrí medzi najstaršie mestá na svete, pretože jeho história sa začala písať už v 4. tisícročí pred n.l. Kresťanskí pútnici sem prichádzali už od 2. storočia, väčšinou jednotlivo, a putovali peši, ako kedysi pred nimi apoštoli. Ľudia sa na púte často vydávali, aby sa kajali, prosili, či ďakovali Bohu a modlili za seba i svojich blízkych. V stredoveku ochraňovali pútnikov na ceste do Svätej zeme križiaci, ktorí si podmanili Jeruzalem už v roku 1099 a potom i neskôr počas ďalších tzv. križiackych výprav. Od roku 1229 cisár Fridrich II. zaistil kresťanom voľný vstup do Jeruzalema. Počas tohto obdobia putovalo do Svätej zeme mnoho pútnikov, medzi nimi i viacero panovníkov či svätcov. V súčasnosti má putovanie skôr poznávací charakter. V každom prípade je osožné, ak veriaci kresťan aspoň raz navštívi Svätú zem a miesta Kristovho života, smrti a zmŕtvychvstania. Počas putovania po Svätej zemi môže pútnik spoznať mnoho historických pamiatok, ktoré zachytávajú beh dejín krajiny: napríklad Kostol Narodenia Jána Krstiteľa a Bazilika Navštívenia Panny Márie v Ain Kareme, Bazilika Narodenia Pána Ježiša Krista s Jaskyňou Narodenia Pána i Jaskyňa mlieka v Betleheme, Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete, Bazilika Premenenia Pána na Hore Tábor, rieka Jordán, miesto Ježišovho krstu; zrúcaniny Kumránu, Judská púšť, miesto pokúšania Pána Ježiša; Petrov dom v Kafarnaume na brehu Genezaretského jazera; Kostol v Káne Galilejskej, kde Pán Ježiš urobil prvý zázrak a premenil vodu na víno; Kostol chlebov a rýb, Bazilika na Vrchu blahoslavenstiev, Samária, Cézarea Filipova, starozákonné Jericho, ktoré je najstarším obývaným mestom na zemi so Zachejovým stromom; Mŕtve more, pevnosť Masada, Dom Marty, Márie a Lazára v Betánii, Lazárov hrob a tiež Jeruzalem a Olivová hora i Getsemanská záhrada, Kostol Všetkých národov (Agónie – smrteľného zápasu Pána Ježiša), Kostol Pater noster (Otče náš), Kostol Hrobu Panny Márie, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii i Krížová cesta – Via Dolorosa či Múr nárekov, pozostatok Šalamúnovho chrámu, pri ktorom sa modlia Židia, Emauzy i ďalšie.


 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry