Guadalupe je už súčasťou hlavného mesta a je najnavštevovanejším mariánskym pútnickým miestom na svete. Ročne ho navštívi okolo 20 miliónov pútnikov (v Lurdoch je to asi 5 miliónov). Mexico bolo do roku 1519 krajinou s asi 10 miliónmi obyvateľov – Aztékov. Vládol im posledný cisár Cuauhtemoc a jeho sídlo bolo v metropole Tenochtitlan (dnešné mesto Mexico). Aztékovia verili, že musia bohom prinášať ľudské obete, aby slnko každé ráno opäť vyšlo. V chrámoch konali náboženské ceremónie rôznych povier. Zbožňovali tu modly rozličných božstiev, ktorým obetovali ľudské obete – väčšinou otrokov a vojnových zajatcov. V čiernom oblečení dlhovlasí kňazi za spevu zaživa vytrhávali obetiam srdce. Bohovi Quetzelcoatlovi – operenému hadovi, obetovali každý rok mnoho tisíc ľudských obetí.
V roku 1519 prišli do Mexika španielski dobyvatelia pod vedením kapitána Cortésa. Takmer 10 rokov po dobytí krajiny bola budúcnosť kresťanstva na americkom kontinente dosť neistá. Prišli tu misionári a bol ustanovený aj prvý biskup františkán Zumarrág, ktorý sa musel prieť s koloniálnou vládou a prosil o zázrak. Medzi prvými Aztékmi, ktorí sa dali pokrstiť, bol aj Indián Juan Diego, pôvodným menom Cuauhtlatohuac. V decembri 1531 sa mu ako 57-ročnému zjavila Panna Mária a predstavila sa ako Nepoškvrnená Panna Mária, matka pravého Boha, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Požiadala ho, aby šiel za biskupom a oznámil mu jej prianie, nech na kopci Tepeyac postavia kostol, v ktorom bude preukazovať ľuďom celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, pomoc a ochranu. Predstavila sa tiež ako milostiplná Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí ju milujú, ktorí ku nej volajú, ktorí ju hľadajú a ktorí jej dôverujú. V tom kostole chce vypočuť všetko ich volanie, smútok, plač a starosti, aby uzdravila ich utrpenie, problémy a nešťastie. Ako dôkaz zjavenia dala Panna Mária Juanovi natrhať červené kastílske ruže, ktoré v zástere priniesol pred biskupa. Vtedy sa na zástere objavil obraz dievčaťa, ktoré malo oblečené šaty červenej farby, na nich mala modrozelenkastý plášť posiaty hviezdami. Bol to zázračný obraz Panny Márie. Všetky tieto okolnosti biskupa presvedčili a na určenom mieste dal postaviť kaplnku ku cti Matky Božej. Po nejakom čase kaplnku prestavali na väčší chrám a v roku 1976 postavili novú baziliku, v ktorej je 10 tisíc miest na sedenie. Americká agentúra pre letectvo a vesmír, NASA robila vedecké výskumy na obraze Panny Márie Guadalupskej, ktorý je na zástere sv. Juana Diega, (domorodcami nazývanej „tilma“), a zistili, že obraz nebol namaľovaný ľudskou rukou. Oftalmologické štúdie vykonané na očiach Márie ukázali, že na približujúce sa svetlo sietnica reaguje rovnako ako sietnica živého oka. Teplota vlákna tkaniny, z ktorej bola tilma zhotovená, udržiava konštantnú teplotu 36,6 °C, rovnako ako telo živej osoby. Prostredníctvom fonendoskopu počuť pod opaskom odevu Panny Márie (znázorňujúcom jej tehotenstvo) tep, rovnako ako u dieťaťa v maternici, 115 pulzácií za minútu. Ďalej podľa agentúry NASA materiály, ktoré tvoria farby obrazu, nepatria k prvkom známym na Zemi. Ba čo viac, prostredníctvom laserových lúčov je vidieť, že farby textílie sú tesne nad plátnom, bez toho, aby sa ho dotýkali. A ešte jedna pozoruhodnosť: hviezdy viditeľné na plášti Panny Márie odrážajú presnú konfiguráciu neba nad Mexikom v zimnom slnovrate, v deň, keď došlo k zázraku – 12 . decembra 1531. Panna Mária sa v Mexiku zjavila práve vtedy, keď indiánsky národ prežíval veľmi ťažké obdobie španielskej kolonizácie, kedy bola ohrozená nielen samotná kultúra tohto národa, ale aj jeho vlastná identita. Zjavuje sa ako jedna z nich, ako žena z ich rasy, aby ich uistila, že je ich milujúcou Matkou. Tak, ako bola Mária živá pri tomto prvom stretnutí s Indiánmi, tak jej živú prítomnosť cítia Mexičania až dodnes. Ich tváre a prejavy vyjadrujú, že ju vnímajú nie ako tú, ktorá je zviditeľnená na obraze, či soche, ale je medzi nimi živá, a že ich miluje osobnou láskou ako svoje deti.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry