Púte sú dlhotrvajúcim prvkom (F. Braudel) európskych dejín. Od 4. storočia putujú veriaci po cestách, aby na posvätných miestach chválili Boha, prosili ho o pomoc a vydávali vďaky a kajali sa za svoje previnenia. Mnohí veriaci chceli putovať per pedes apostolorum teda pešo ako apoštoli na sväté miesta. I cirkevná hierarchia sa v rokoch 1123 a 1139 na prvom a druhom lateránskom koncile zaoberá otázkou pútnictva a stanovuje kajúcne púte ako trest za zločiny. V ranom stredoveku putovali veriaci predovšetkým na miesta úsvitu dejín Cirkvi, do Palestíny a Jeruzalema, na miesta, kde žil, učil, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. V 12. a 13. storočí mohli pútnici putovať do Svätej zeme prevažne bezpečne, pretože cesty strážili križiacki rytieri. Keď však v roku 1291 museli križiaci Svätú zem opustiť stali sa pre pútnikov cesty nebezpečné, pretože ich často prepadávali zbojníci. Z tejto situácie ťažili pútnické miesta v Európe, ktorých rozmach nastal i po tom, čo v roku 1300 pápež Bonifác VIII. vyhlásil prvý Svätý rok, ktorý bol spojený so získaním plnomocných odpustkov, ak veriaci navštívi sväté mesto a Baziliku sv. Petra. Putovanie po Európe bolo jednoduchšie, pretože boli už vybudované obchodné cesty a cesty boli pomerne dobre schodné. Podobne sa rozšírilo i putovanie na miesta odpočinku iných svätých napr. i apoštola sv. Jakuba, ktorý bol údajne pochovaný v Santiagu de Compostela. V Roku 814 sa údajne zjavili hviezdy, ktoré ukázali cestu k stratenému hrobu a 25. júla boli ostatky nájdené. Na mieste Jakubovho hrobu bol postavený kostol, ktorý sa stal pútnickým miestom. Prvá doložená púť do Compostely je z roku 951, kedy ju vykonal biskup z Le Puy. Pozdĺž cesty boli postupne zriaďované kostoly a kláštory so svätými relikviami. Prvý manuál pre pútnikov pochádza už z 12. storočia, kedy ho pravde-podobne spísal Aymeric Picaud, pápežov sekretár, pod názvom Liber Sancti Jacobi. Rukopis obsahuje kázania, správy o zázrakoch a liturgické texty spojené s osobou svätého Jakuba. Ďalej je tu tiež popis trasy, umelecké diela, ktoré je možné po ceste vidieť a zvyky miestnych obyvateľov. Symbolom dlhotrvajúcej púte sa už v stredoveku stala mušľa hrebenatka veľká (Pecten maximus) a od roku 1987 je platný systém smerových značiek s touto mušľou. Záujem o svätojakubskú púť začal prudko vzrastať koncom 80. rokov 20. storočia, k čomu prispel i fakt, že v roku 1993 bola Svätojakubská cesta zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO.
Do Santiaga sa dá v podstate putovať z ktoréhokoľvek miesta. Avšak pútnici si najčastejši volia už označené cesty tzv. camino. Najstaršou pútnickou cestou je Camino Primitivo, ktoré vedie mesta z Oviedo, príp. zo severnejšieho mesta Sebrayu do Santiaga de Compostela. Trasa má vzdialenosť z Ovienda 315 km a zo Sebrayu asi 366 km. Známe sú aj severné trasy: Camino del Norte, ktoré vedie z mesta Irun do Compostely a má dĺžku cca 867 km, je najznámejšie, ale vychádza z neho ešte niekoľko kratších, lokálnych ciest, ktoré poznajú predovšetkým miestni obyvatelia napr. Camino del Interior vedie tiež z mesta Irun do mesta Santo Domingo del Calzada a spája tak Camino del Norte s Caminom Frances, celková dĺžka do Compostely je 771 km; Camino Baztanes vedie zo severnej hranice Španielska – z mestečka Dantxarinea (Urdazubi) do mesta Pamplona, kde sa spája s Caminom Frances, pri putovaní až do Compostely tak pútnik prejde 733 km. Jedným z krátkych úsekov Camina je aj nádherne Camino Lebaniego, ktoré začína v jednom vysokohorskom kláštore v cantábjiských horách v meste Santo Toribio, jeho a jeho vzdialenosť je 62 km. Camino Lebaniego sa v meste San Vicente de la Barquera napája na Camino del Norte a pokračuje do Santiaga de Compostela. Okrem týchto ciest vedie do Compostely aj Camino del Plata, ktoré začína v meste Sevilla. Je to najdlhšie Camino a vedie naprieč celým Španielskom z juhu na sever. V Portugalsku sa Camino Portugese začína v meste Porto a vedú odtiaľ tri cesty: Camino da Costa – trasa úplne popri pobreží oceánu; Camino Central a Camino de Grada cesty, ktoré vedú vnútrozemím Portugalska. Vo Francúzsku je tiež viac možností putovania do pútnického miesta Santiago de Compostela. Francúzmi je najviac využívaná cesta – Camino, ktoré začína v hornatom kraji s mariánskym pútnickym mestom Le Puy. Na cestu do španielskej Compostely je možné napojiť sa už na Slovensku, kde trasa slovenského Camina začína v Košiciach pri Dóme sv. Alžbety.


 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry