Maria Lussari je ako drahokam v krásnej prírode. Z tohto pútnického miesta je nádherný výhľad na úžasné hory a okolité vrcholy. Stretávajú sa tu tri veľké etnické a jazykové skupiny – románska, germánska a slovanská. Už v 16. storočí bola hora Lussari cieľom pútí týchto troch národov. V súčasnosti je Maria Lussari európskym pútnickým miestom.
Podľa ústneho podania sa v roku 1360 pastierovi na hore Lussari stratili ovce. Napokon ich našiel  kľačiac okolo kosodreviny. Prekvapený pastier sa priblížil  a v kosodrevine zbadal  drevený reliéfny obraz Matky Božej s Jezuliatkom. Obraz zobral a odovzdal farárovi v Camporosso (Saifnitz). Avšak na druhý deň sa obraz znova ocitol v kosodrevine na hore Lussari, obkolesenej kľačiacimi ovcami. Znova pastier obraz zaniesol na faru. Toto sa opakovalo aj po tretí krát. Farár to oznámil patriarchovi z Aquileii, ktorý vydal nariadenie, aby sa na mieste, kde bol obraz nájdený, postavila kaplnka. Pôvodná kaplnka už neexistuje. V 16. storočí sa postavila druhá kaplnka, z ktorej sa dodnes zachovalo len presbytérium. V roku 1760 oslávili veriaci zo Slovinska 400-ročné jubileum púte na horu Lussari. V roku 1786 nariadil cisár Jozef II. koniec využívania kaplnky ako sakrálnej budovy. Kaplnka sa uzamkla, predmety z nej sa vzali a všetky služby božie zakázali. Ale o 4 roky neskôr za vlády cisára Leopolda bola znova otvorená a Matka Božia sa mohla znova vrátiť domov na horu Lussari. V roku 1807 kostol zasiahol blesk, následkom čoho vyhorel.  Postavil sa už kostol väčší a krajší. V roku 1915 sa pútnické miesto Monte Santo di Lussari nachádzalo na križovatke bojových pozícií I. svetovej vojny pod paľbou talianskych a rakúskych vojsk. 16. septembra kostol s okolitými budovami vyhorel. Na príkaz farára z dedinky Camporosso sa svätý obraz včas dostal na faru, čím sa zachránil. Od Turíc až do júla 1916 bola socha Matky Božej uschovaná na fare v Camporosso. Neskôr sa ocitla v korutánskom Villachu, Klagenfurte , v slovinskom Maribore a Dravograde. V auguste roku 1921 bola vrátená do Camporossa a 24. júna 1925 sa mohla vrátiť do znova vybudovaného kostola na hore Lussari.
Počas II. svetovej vojny zostal kostol zavretý a socha bola uschovaná na fare v Camporosso. 11. augusta 1945 bola vrátená na svoje pôvodné miesto.
V roku 2010 sme oslávili 650 rokov Mariánskej svätyne na hore Lussari.
Text z nemeckého originálu preložila Lucia Benčová.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry