Pútnický list na stiahnutie tu: Putnicky list 2019-4

Príloha na stiahnutie tu: Prehlad puti 2019-4

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry