Stránku Pútnicke miesta prevádzkuje Vydavateľstvo Alfa a Omega, s.r.o. www.alfaaomega.sk.

Vydavateľstvo na tejto stránke zhromažďuje, postupne dopĺňa a aktualizuje informácie o pútnických miestach na Slovensku a neskôr aj o pútnických miestach vo svete.
Uverejnené informácie i fotografický materiál sú zhromažďované s písomným súhlasom jednotlivých biskupských úradov, ktorý bol na tento účel udelený vydavateľstvu. Vydavateľstvo za účelom zverejňovania komplexných informácií spolupracuje s mnohými správcami pútnických miest.
Kopírovať texty ani fotografie nie je bez súhlasu vydavateľstva dovolené.

Vydavateľstvo Alfa a Omega je katolícke vydavateľstvo, ktoré vzniklo s cieľom šíriť evanjelium prostredníctvom knižných publikácií a kalendárov.
Jednou z priorít vydavateľstva je vydávať knižné publikácie a propagačné materiály o kostoloch a približovať tak historický, kultúrny, umelecký a predovšetkým duchovný rozmer chrámov, v ktorých sa ľudia stretávajú s Kristom.
Ďalšou z prioritných úloh vydavateľstva je propagácia pútnických miest – ich história ale i aktuálne informácie o púťach. Ide o pobádanie človeka – pútnika zastaviť  sa na miestach, kde môže hlbšie prežiť Božiu prítomnosť.

Kontakt: putnickemiesta@gmail.com, vydavatelstvoalfaaomega@gmail.com

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry