máj, 2023

Filter

Žiadne púte

Pútnické miesta v Banskobystrickej diecéze:

 

História pútnických miest Banskobystrickej diecézy:

Banská Belá
Banská Bystrica – Kalvária
Banská Štiavnica – Kalvária
Detva
Dudince
Hliník nad Hronom – Kalvária
Hontianske Nemce
Hrušov
Hybecký Majer, Farnosť Demantice
Chalmová
Chrenovec – Brusno
Kláštor pod Znievom
Litava
Modrý Kameň – Kalvária
Nitrianske Pravno
Nová Baňa – Kohútovo
Poruba – filiálka Lazany pri Prievidzi
Prievidza, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Selce
Senohrad
Staré Hory
Šahy
Tajov
Veľké Uherce
Vyškovce nad Ipľom
Zvolen – Západ, Farnosť sv. Dominika

Historické pútnické miesta:
Banská Bystrica – Radvaň – Hôrka
Kremnica, Kostol sv. Františka Asisského
Žarnovica
Žiar nad Hronom


Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry