október, 2022

Filter

Žiadne púte

ŠTEFANOVÁ

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Štefaová, Štefanová 102, 900 86 pošta Budmerice – Štefanová
Telefón:
033/64 463 14
webová stránka:

email:
faravistuk@gma­il.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka sv. Rozálie
Kaplnka svätej Rozálie bola postavená v roku 1885 na kopčeku za dedinou, kde od nepamäti ležala socha vytesaná z kameňa, znázorňujúca sväticu v žulovom brale, ktorú ľud uctieval  ako ochrankyňu proti moru. Vysvätená bola 6. septembra 1885 v prítomnosti štyroch tisíc veriacich. K „Rozálke“ sa putovalo vždy v nedeľu po sviatku svätej Rozálie.  Prichádzali sem ľudia i procesie aj z okolitých dedín.  Kaplnka sa stala zátiším aj vo filmoch Vivat Beňovský, S Rozálkou. Táto lokalita bola významným kultovým miestom od starovekých čias. Kaplnku ľahko nájdete smerom od Štefanovej do Častej a obce Doľany „na križniciach“. Púte sa tu i dnes konajú v nedeľu okolo sviatku sv. Rozálie (4. september).
Viac informácií nájdete na webovej stránke obce Štefanová.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry