máj, 2021

Filter

Žiadne púte

BARDEJOV-KALVÁRIA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Bardejov, Radničné námestie č. 3, 085 01 Bardejov
Telefón: 054/472 25 95
webová stránka:
www.rkfubardejov.sk
email:
bardejov@rimkat.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Stavbu Kalvárie realizoval bardejovský farár Eduard Kaczvinszký. V roku 1858 zakúpila Rímskokatolícka cirkev v Bardejove na Postajku prvú časť pozemku na výstavbu Kalvárie, s ktorou sa začalo v roku 1863. Postavená bola z milodarov a na jej stavbe zdarma pracovali takmer všetci bardejovskí remeselníci a mnohí obyvatelia mesta. Ešte nedokončenú ju požehnal košický biskup Ján Perger v roku 1869. Púte sa tu konali trikrát v roku, v nedele po sviatkoch Nájdenia a Povýšenia sv. Kríža (3.5. a 14.9.) a po sviatku Márie Magdalény.
Text bol prevzatý z webovej stránky Košickej arcidiecézy so súhlasom kompetentných.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry