máj, 2021

Filter

Žiadne púte

HUMENNÉ – KALVÁRIA

Patrocínium: Sedembolestná Panna Mária
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Humenné, Brestovská 1, 066 01 Humenné
Telefón: 057 / 775 27 28
webová stránka:
www.humenne.rimkat.sk
e
mail: humenne@rimkat.sk
Na vrchu Kalvárie je kostolík postavený z nadácie Martina Ivanovicsa (1750 – 1773) a zo zbierok zbožných veriacich. Pred ním stoja tri kríže, stredný s obrazom ukrižovaného namaľovaný na plechu, druhé dva sú bez figúr. Okolo kostola sa nachádza 6 kaplniek (zastavení), v ktorých je zobrazené Kristovo utrpenie. Ďalšie kaplnky Kalvárie boli postavené v rokoch 1911 – 1912, keď bola vykonaná celá oprava kalvárskeho kostola a starých kaplniek. Pred kostolíkom v roku 1996 postavili nový vonkajší oltár, kde sa slúžia sv. omše a konajú rôzne mládežnícke aktivity.
Text bol prevzatý z webovej stránky Košickej arcidiecézy so súhlasom kompetentných.
 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry