máj, 2021

Filter

Žiadne púte

PREŠOV – KALVÁRIA

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Prešov, Hlavná 81, 080 01 Prešov
Telefón: 051/77 33 500
webová stránka:
www.presov.rimkat.sk
e
mail: presov@rimkat.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kalvária v Prešove parí k najkrajším pamiatkam svojho druhu na Slovensku. Jej začiatky sa datujú s postavením kamenného kríža v r. 1721. Spolok umierajúceho Krista, založený jezuitmi a vedený pátrom Karolom Jankovičom, sa ujal myšlienky vybudovania Kalvárie. Už 14.9.1721 predstavený jezuitov Pavol Szamaróczi posvätil prvú kaplnku Ježiša na Olivovej hore. Základný kameň dominanty Kalvárie – trojvežového barokového kostola  sv. Kríža  – bol položený 3.5.1752. Kostol bol dokončený v r. 1753 a konsekrovaný po dokončení celého komplexu Kalvárie v deň sviatku sv. Kríža – 14. septembra 1769.
Text bol prevzatý z webovej stránky Košickej arcidiecézy so súhlasom kompetentných.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry