máj, 2021

Filter

Žiadne púte

VYSOKÁ NAD UHOM

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Pavlovce nad Uhom, Hlavná 94 Vysoká nad Uhom, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Telefón:
webová stránka: www.domcek.org
e-mail: domcek@domcek.org

Domček – Dom Anky Kolesárovej – centrum mladých vo Vysokej nad Uhom služi predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu.

V Domčeku sa narodil a žil jezuita Páter Michal Potocký, ktorý bol prvý horliteľ za blahorečenie Anky Kolesárovej. Od počiatku pútí sme tento Domček využívali počas stretnutí alebo duchovnej obnovy.
Nadácia J. Murgaša nám kúpila tento Domček (sme im zato veľmi vďační!), ktorý sme si za pomoci mladých dobrovoľníkov, dobrodincov a sponzorov opravili.
Cieľom Domčeka je poskytnúť mladým spoločenstvo a teplo domova. Túto duchovnú rodinu zažívajú pri spoločných aktivitách, brigádach, modlitbách, tvorivých dielňach, športových a spoločenských hrách.

V Domčeku je vždy prítomný kňaz a od októbra 2008 aj spoločenstvo jeho mladých spolupracovníkov, ktorí mu pomáhajú pri organizovaní aktivít pre mládež i pre rodiny.

Rozvoj pútnického centra vo Vysokej nad Uhom
Duchovný otec Pavol Hudák ako správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach rozprával mladým o smrti 16. ročnej Anky Kolesárovej z podnetu otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, ktorý na jej svedectvo upozornil kňazov v septembri 1997 na kňazských rekolekciách v Košiciach. Mladí boli jej príbehom oslovení a tak prišli prvýkrát do Vysokej nad Uhom v novembri 1998. Rozhodli sa ponúknuť tento príbeh svojím rovesníkom a tak začali organizovať PÚTE RADOSTI. Prvá sa konala v máji 1999 a bolo na nej 220 účastníkov. Od vtedy sa konajú štyrikrát ročne. Od júna 2004 organizujeme dvakrát v roku PÚTE RODÍN, pretože rodičia mnohých mladých chceli navštíviť milostivé miesto, ktoré zmenilo ich deti a taktiež niektorí z účastníkov si už založili rodiny a opäť túžili prísť načerpať duchovných síl. Pre staršiu mládež nad 23 rokov sa vytvorili PÚTE ZRELOSTI od júla 2006. Bola potreba mať „zázemie” pre organizovanie týchto stretnutí. Boh nám poslal dobrých ľudí, ktorí pre mladých kúpili dom v roku 2004. Prebudovali si ho mladí podľa potrieb centra. Dnes je to už skolaudovaný a otcom arcibiskupom požehnaný Domček. Nesie meno Božej služobnice Anky Kolesárovej, s ktorou sa v apríli 2005 začal proces blahorečenia. Dňa 14. februára 2012 bola slávnostne ukončená diecézna fáza tohto procesu a materiály boli postúpené do Ríma na ďalšie skúmanie.
Text bol so súhlasom kompetentných prevzatý zo stránky www.domcek.org.

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry