máj, 2021

Filter

Žiadne púte

HRUŠOV (FARNOSŤ JABLONOV NAD TURŇOU)

Patrocínium: Sv. Anna
pozn. kostol v Hrušove je zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie
Hlavná púť: okolo sviatku sv. Anny – 26.júl. (vždy bližšia nedeľa k sviatku)
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, 049 43 Jablonov nad Turňou č. 116
Tel: 058/796 11 45
email: jablonov-nad-turnou@rv.ecclesia.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Kaplnka sv. Anny
Gotická kaplnka z prvej polovice 14. storočia sa nachádza asi 3 km na severozápad od obce Hrušov na lúke obkolesenej lesom a vinicami. Patrila mníšskemu rádu Benediktínov, ktorý sa zaoberal pestovaním ovocia, zeleniny a viniča. V 15. storočí sa na určitú dobu dostala do rúk Bratríkov – Jána Jiskru z Brandýsa. Obnovy sa uskutočnili aj v rokoch 1522 a 1603, keďže sa o nich zachovali nápisy v omietke. K roku 1739 sa podľa všetkého viaže rozsiahla baroková prestavba objektu. Z tohto obdobia pochádza polkruhová východná apsida. V tomto období sa o objekt staral pustovník a konali sa k nemu púte (spomínané v roku 1731). Vďaka tomu nezanikol napriek odľahlej polohe. V osemdesiatych rokoch bola stavba neodborne renovovaná. Dôkladná renovácia prebehla až v roku 2009. Dodnes sa tu raz ročne konajú náboženské púte po sviatku sv. Anny. Ku kaplnke sa dá dostať po lesnej ceste, ktorá vedie z dediny cez už spomínané vinice. V kopci nad kaplnkou sa nachádza prameň.
Praktické informácie
Kaplnka je prístupná poľnou a lesnou cestou (na SV konci dediny treba z hlavnej cesty odbočiť doprava a po cca 1 km pred chatkami odbočiť doľava; kaplnka je na konci tejto cesty). Kvôli odľahlej polohe a možnému vandalizmu je bez akéhokoľvek vnútorného vybavenia. Návštevu kaplnky je potrebné dohodnúť vopred na obecnom úrade, kde môžete dostať aj kľúč.
Obecný úrad obce Hrušov
Obec Hrušov č. 5
049 43 Jablonov nad Turňou
Tel.: +421 58 796 15
Fax: +421 58 788 17 39
e-mail: obechrusov@stonline.sk
Zdroje:
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/kaplnka-sv-anny-v-hrusove/
http://www.apsida.sk/c/8383/hrusov-kaplnka

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry