máj, 2021

Filter

Žiadne púte

RAKOVNICA PRI ROŽŇAVE

Patrocínium: Sv. Mária Magdaléna
pozn. kostol v Rakovnici je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi
Hlavná púť: nedeľa po sviatku sv. Magdalény (22. júl), posvätenie prameňa
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Rožňava, Betliarska 93/1; 048 01 Rožňava
Telefón: 0948/ 33 82 04,
e-mail: roznava@rv.ecclesia.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Pútnický kostol z 13.st.
Patrocínium: Sv. Mária Magdaléna
pozn. kostol v Rakovnici je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi
Hlavná púť: nedeľa po sviatku sv. Magdalény (22. júl), posvätenie prameňa
Kontakt:
Rímskokatolícky farský úrad, Betliarska 93/1; 048 01 Rožňava
Tel.č.: +421 948/ 33 82 04,
e-mail: roznava(at)rv.ecclesia.sk
Severne od obce Rakovnica sa nachádza vzácna historická pamiatka a miesto mnohých pútnikov. Rímskokatolícky pútnický kostol sv. Márie Magdalény stojí na mieste zaniknutej obce (na úbočí vrchu Turecká), ktorá sa v historických prameňoch spomína pod názvom Szenegetew alebo maď. Szénégető (osada uhliarov).
Kostolík je jednou z najarchaickejších stavieb svojho druhu v Gemeri.
Je situovaný asi 1 kilometer severne od dnešnej údolnej dediny Rakovnica, na čistinke miernej náhornej planiny, uprostred lesa, pod vrchom Mních. Jeho bezprostredné okolie je v súčasnosti neobývané.
Prvé písomné zmienky o tejto pamiatke siahajú až do roku 1416, kedy slúžil pre pôvodných obyvateľov osady sídliacej pri kostolíku. V Rakovnici bol postavený niekedy koncom 13. storočia alebo začiatkom 14. storočia. V roku 1362 /?/ sa obyvatelia pôvodnej obce presťahovali nižšie do údolia do novozaloženej osady zvanej Nová Ves /Újfalu/. Toto pomenovanie sa  zachovalo v ústnom podaní podnes. Po založení novej obce starý kostol, vzdialený teraz od obydlí obyvateľov, pomaly pustol a rozpadával sa. Pravdepodobne aj turecký vpád zanechal znateľné stopy na kostole, ktorý do 17. st. stál ako zrúcanina.
V renesančnej fáze úprav pribudla na vonkajších stenách kostola jednoduchá ornamentika maľovaná červenou hlinkou, medzi ktorou sa nachádza aj kresba veže, ktorá pravdepodobne znázorňuje súdobú podobu rožňavskej renesančnej strážnej veže.
V polovici 17. storočia postihol kostolík požiar a po jeho oprave dostal nový, v súčasnosti stále zachovaný oltár.
Na konci 17. storočia, možno v súvislosti so „zázračným“ prameňom, ktorý vyviera neďaleko kostola, bol kostol opravený. Následne sa táto významná pamiatka stala známym pútnickým miestom. Výnimočnosť tohto miesta potvrdil aj pápež Pius VI. v roku 1796. Poškodené časti muriva boli dostavané, kostol dostal nový inventár a bol zasvätený Sv. Márii Magdaléne. Od tých čias sa používal ako pútnické miesto.
Dnes sa používa na bohoslužobné účely raz do roka. Každoročne pútnici vystupujú ku kostolíku sv. Márie Magdalény 22. júla alebo v prvú nedeľu po nej. Zaujímavosťou je, že na cirkevnú púť chodia každoročne aj domáci obyvatelia bez náboženského vyznania. Pre domácich obyvateľov je deň púte podobný sviatku, každoročne sa jej zúčastní niekoľko stoviek ľudí, no zo skúseností v minulých rokoch počet pútnikov veľmi závisí aj od počasia.
Kostol je jednoloďový so štvorcovou, rovno zakončenou apsidou s okienkom v jej závere. Skladá sa z pozdĺžnej lode prestropenej novým rovným doskovým stropom a pomerne širokého kvadratického chóru, zaklenutého valenou klenbou s mierne stlačeným čelným oblúkom. Víťazný oblúk nie je vyjadrený. Priestor lode presvetľuje trojica vysokoposadených jednoduchých okien s polkruhovým tvarom záklenku v južnom múre. Okná so šikmým obojstranne roztvoreným ostením a klesajúcim prahom majú úzke štrbinové výrezy. Ostenia okien sú nejednotné, upravené. Chór osvetľujú okná rovnakého typu po jednom v strede východného a južného múru. Podlahy v objekte sú nové, betónové, chórová úroveň je oproti nivelete zvýšená o jeden schodiskový stupeň. Dnešný vstup do objektu je zo západnej fasády jednoduchým dreveným portálom s pravouhlým nadpražím s ľudovou bránou. Východnú fasádu tvorí rovný uzáver apsidy so štrbinovým okienkom uprostred fasády. Okienko má vymurované ostenie a nepravidelné oblé zakončenie so širokou špaletou zvonku i z vnútra.
Z ľavej strany je viditeľná východná časť oporného piliera, pristavaného k nárožiu apsidy z južnej strany. Fasáda je hladká bez ozdôb. Západná fasáda je hladká bez ozdôb s vchodovými drevenými dverami uprostred, bez kamenného ostenia. Z dvoch strán na nárožiach sú pristavané oporné piliere. Táto časť fasády má pôvodný štítový múr zo starej stavby. Predstavaná predsieň má 3 kovové stĺpy na spôsob portika, vznikla v roku 1970, pri zastrešovaní kostola plechom.
Severná fasáda je hladká, bez ozdôb. Tvorí ju severná fasáda lode a apsidy. Na pravom nároží lode je pristavaný oporný pilier. Južná fasáda je viditeľná z prístupovej cesty. Fasáda je štvorosová, s 3 oknami lode a 1 okno lode, na pravom nároží lode a na nároží apsidy. Piliere siahajú do polovice výšky okien. Okná sú úzke, štrbinové , zakončené oblúkom, so šikmou špaletou zvonku i zvnútra. Okno apsidy má pôvodnú mrežu. Fasáda je hladká bez ozdôb. Objekt je zastrešený vysadenou valbovou strechou s plechovou krytinou, ktorá pred západným priečelím je vysadená na železné piliere (otvorená predsieň). Prístup do podkrovia je z lode kostola otvorenom v doskovom strope.
Kostol Sv. Márie Magdalény je zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska.
Zdroj:
http://roznava.fara.sk/index.php/farnost
http://www.retep.sk/okolie/rakovnica/rakovnica.php
http://www.rakovnica.sk/subory/ron/ron22005.pdf 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry