máj, 2021

Filter

Žiadne púte

SMIŽANY

Patrocínium: Božie Milosrdenstvo
Hlavná púť:
Kontakt: Svätyňa Božieho Milosrdenstva, Hutnícka 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/4434344
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Dňa 18. apríla 2009 spišský biskup Mons. František Tondra konsekroval oltár a Kostol Božieho Milosrdenstva vo farnosti Smižany, na sídlisku Západ I. v Spišskej Novej Vsi. Keďže ide o pútnicke miesto, ktoré navštevuje stále viac veriacich, otec biskup ustanovil túto svätyňu za diecéznu Svätyňu Božieho Milosrdenstva. Duchovní otcovia Pallotíni, pôsobiaci v tejto farnosti sa každý deň o 15:00 v tejto svätyni modlia spolu s veriacimi korunku Božieho milosrdenstva.
Kostol je pútnickým miestom, pri konsekrácií bol vyhlásený za diecéznu Svätyňu Božieho Milosrdenstva. Nachádzajú sa tu relikvie troch svätých – apoštolov Božieho milosrdenstva, a to sv. Faustíny Kowalskej, sv. Vincenta Pallottiho a sv. Jána Pavla II.
Vo svätyni a v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre je prístupná verejnosti po omšiach výstava pápežských darov z Vatikánu, ktoré dostal pápež sv. Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany – duchovným otcom pallotínom, ktorí spravujú tento kostol. Výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku.
Výrazným architektonickým prvkom kostola sú dve 38-metrové monolitické veže, ktoré sú ukončené jednoramennými krížmi. V priestore medzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru – zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výškou 5,6 metrov a rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole. Pod ním sa nachádza bohostánok zo zlatého ónyxu a mosadze. Na stene vľavo je obraz Milosrdného Ježiša v životnej veľkosti. Dominantný je aj zelený oltár zo skladaného skla a nerezu. Architektúrou, technológiou a vybavením patrí kostol medzi moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na Slovensku.
Text spracovala: Mgr. Mária Prekopová
Zdroje:
http://www.dokostola.sk/kostol/svatyna-bozieho-milosrdenstva
http://www.sac.pallotini.sk/svatyna-bozieho-milosrdenstva-v-spisskej-novej-vsi

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry