máj, 2021

Filter

Žiadne púte

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – SCHULERLOCH

Patrocínium:
Hlavná púť:
Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad Letná 60, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/442 27 77
e-mail: rkfu.snv@gmail.com
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry