máj, 2023

Filter

Žiadne púte

Pútnické miesta v Trenčianskom kraji:

Domaniža
Dubnica nad Váhom
Chalmová
Chrenovec – Brusno
Lednické Rovne
Mechovička, farnosť Nadlice
Nitrianské Pravno
Pomínovec
Poruba
Považské Podhradie
Prievidza
Rudník
Rybany
Skalka nad Váhom
Stará Turá
Trenčianska Závada
Veľké Uherce
Vršatské Podhradie, Brezová (Farnosť Pruské)

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry