Máriapócs je jedno z najvýznamnejších maďarských pútnických miest. V miestnej gréckokatolíckej bazilike je umiestnená kópia milostivého obrazu – ikony Bohorodičky, ktorá koncom 17. storočia slzila. Originál tejto ikony sa nachádza v Dóme svätého Štefana vo Viedni. Ikonu Panny Márie namaľoval István Papp v roku 1675 temperovou farbou na javorovú dosku, pričom dodržiaval pravidlá maľby ikon. Podľa východného cirkevného umenia patrí ikona medzi obrazy Bohorodičky tzv. typu „Hodegetria“ – hlavným predmetom takýchto obrazov je viera v Kristovo božstvo v sláve. Ikona zobrazuje Máriu v červenom rúchu, ktorá v ľavej ruke drží dieťa a pravou rukou naň ukazuje. Okolo hlavy majú svätožiaru a pri ich tvárach je gréckymi písmenami napísané: MP – OY (= Mater Theo: Matka Božia) IC – XC (= Iesus Xristos: Ježiš Kristus). Pravou rukou ukazuje na maličké dieťa, ktoré pravú ruku dvíha na požehnanie a v ľavej drží trojvetvovú ľaliu a na krku, čo je nezvyčajné, má kríž. Reštaurovanie obrazu po druhej svetovej vojne potvrdilo, že ide o vzácnu byzantskú ikonu, ktorá bola medzi časom barokovo premaľovaná. Obraz Bohorodičky začal prvý krát zázračne slziť 4. novembra v roku 1696 počas slávenia sv. liturgie. Veriaci spolu kňazom spozorovali, že z očí Bohorodičky na ikone ikonostasu kvapkajú slzy, stekajú po ikone a padajú na obrus oltárika pod ikonou. Slzenie obrazu trvalo dva týždne bez prestávky až do 8. decembra. Počas skúmania udalosti dosvedčilo pravdivosť slzenia 36 svedkov. Pôvodné exempláre zápisníc boli uložené v knižnici Dómu sv. Štefana vo Viedni, dnes sa nachádzajú v budapeštianskej univerzitnej knižnici. V roku 1697 dal rakúsky a uhorský kráľ Leopold I. previezť obraz do Viedne. V tom čase bolo urobených viacero kópií zázračného obrazu a jedna z nich bola umiestnená na pôvodné miesto ikony v Póči. Veriaci najskôr novému obrazu neprejavovali úctu; vážnosť získal až potom, keď začal slziť a to 1., 2. a 5. augusta 1715. Cirkevná vrchnosť po prešetrení a uznaní pravdivosti udalosti povolila uctievanie ikony Bohorodičky. Záznam výpovedí svedkov dosvedčuje pravdivosť slzenia ikony; toto svedectvo je možné nájsť na stene uličky pri oltári. Tretí a posledný krát slzila zázračná ikona od 3. decembra 1905 až do konca mesiaca. Udalosť prešetrila cirkevná i svetská komisia a obe opätovne potvrdili pravdivosť slzenia. Hodvábnu šatku, ktorou boli slzy zachytené, zarámovali a zavesili na stenu kostola, kde sa nachádza dodnes. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pútnikov vyvstala potreba nového, väčšieho chrámu. Stavby kostola i pútnikov sa ujala rehoľa baziliánov, ktorá prišla do Póču na žiadosť vtedajšieho biskupa. Stavba nového chrámu bola dokončená v roku 1756, veže však dostavali až v roku 1856. Výzdoba kostola umeleckými obrazmi je dielom Józsefa Bokšaja a Emanuela Petrašovszkého. Kostol bol neskôr obnovený a posvätený 8. septembra 1946, na 250. výročie prvého slzenia, za účasti 250 tisíc pútnikov. O dva roky neskôr, v roku 1948 pápež Pius XII. pútnický kostol v Máriapócsi povýšil na baziliku. Bazilika sv. Michala je súčasťou monastiera (kláštora) rádu svätého Bazila Veľkého.

 

Tlačová kancelária
Konferencie biskupov
Slovenska
Výveska.sk Informácie o bohoslužbách,
kostoloch a farnostiach
Liturgia hodín Slovenský betlehem
Rajecká Lesná
Pamiatky na Slovensku Zaex, distribúcia
kresťanskej literatúry